Terapeutyczne Przedszkole Zając Poziomka

 

Drodzy Rodzice!!!

Nasza Placówka wprowadziła Standardy Ochrony Małoletnich, dokumenty znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania. Prosimy o zapoznanie się w/w dokumentacją.

 

 

Nasze przedszkole istnieje już od ponad 10 lat, jesteśmy z tego bardzo dumni i cieszymy się, że grono rodziców obdarzyło nas zaufaniem.
Z myślą o Naszych przedszkolakach, stworzyliśmy placówkę kameralną, gdzie zindywidualizowaliśmy proces kształcenia, dostosowując go do każdego z nich. Mamy wykwalifikowaną kadrę, która tworzy miłą, ciepłą atmosferę, opartą na szacunku, tak by każdy przedszkolak czuł się bezpiecznie.
Mając na uwadze potrzeby dzieci, od 2023 r. ogłaszamy nabór dzieci, które wymagają profesjonalnej opieki zarówno terapeutycznej, jak i wychowawczej. W Naszej placówce przyjęte dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będą miały udzieloną pomoc w tym zakresie. 

Przedszkole integracyjne to placówka edukacyjna, która jest przeznaczona zarówno dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, jak i dla dzieci bez specjalnych potrzeb. Takie przedszkola mają za zadanie integrować dzieci z różnymi potrzebami w jednej grupie, zapewniając każdemu dziecku wsparcie, jakie jest mu potrzebne do rozwijania swoich zdolności.

W takim przedszkolu, dzieci z orzeczeniami mają zapewnione wsparcie specjalistów, takich jak terapeuci, logopedzi czy pedagodzy specjalni, którzy pomagają im w rozwijaniu umiejętności oraz w pokonywaniu trudności związanych z niepełnosprawnością. Dzieci zdrowe natomiast mają szansę uczyć się współpracy i empatii, co jest ważnym elementem ich rozwoju społecznego.

W przedszkolu integracyjnym dla dzieci z orzeczeniami i bez, nacisk kładzie się na indywidualne podejście do każdego dziecka, dzięki czemu możliwe jest rozwijanie jego talentów i zainteresowań. Dzieci są również zachęcane do wspólnej zabawy i pracy w grupie, co pozwala na integrację z rówieśnikami o różnych potrzebach i zdolnościach.


OFERTA ZAJĘĆ W RAMACH WW. ORZECZENIA 

  • indywidualne zajęcia z udziałem psychologa
  • indywidualne zajęcia z fizjoterapeuta
  • indywidualne zajęcia z oligofrenopedagogiem
  • indywidualne zajęcia z terapeutą Integracji Sensorycznej
  • zajęcia z udziałem psa
  • indywidualne zajęcia z logopedą
  • dokumentacja dla rodzica
  • spotkania ze specjalistami