Strefa Terapii

 

FIZJOTERAPEUTKA


mgr Izabela Rzeźnicka


Fizjoterapeutka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończyłam studia podyplomowe: kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiadam wiele szkoleń i kursów m. in. : neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci, analiza rozwoju ruchowego dziecka w pierwszym roku życia, przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy, terapia metodą funkcjonalnej osteopatii i integracji. Pracuję głównie z niemowlętami oraz dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prywatnie lubię aktywnie spędzać, czas grając w squasha i jeżdżąc na rowerze.

 


 

 

TERAPEUTA SI

mgr Martyna Parzoch-Srębowaty


Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach, oligofrenopedagogiem, terapieutą Integracji Sensorycznej, w ramach której prowadzę diagnozę i terapię dzieci od 3 roku życia. Ukończyłam również kurs Snoezelen, dzięki któremu mogę prowadzić zajęcia w Sali Doświadczania Świata. Jestem także Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych (TUS) gdzie prowadzę zajęcia zarówno z dziećmi jak i młodzieżą,  które mają na celu poprawę funkcjonowania w obszarze emocjonalno-społecznym. Przez wiele lat pracowałam z dziećmi ze spektrum autyzmu, prowadziłam grupy specjalne, dostosowując swoją wiedzę i umiejętności do indywidualnych potrzeb dzieci. Aby móc lepiej ich zrozumieć odbyłam szkolenie z Terapii Behawioralnej połączone z zajęciami praktycznymi w Niepublicznych Placówkach „Umiem” w Krakowie. By wspomóc powyższą terapię, ostatnio ukończyłam kurs Kynoterapeuty (dogoterapeuty) gdzie wspólnie z moim labradorem Leonem tworzymy zespół pomagając dzieciom z różnymi deficytami


 


PSYCHOLOG


mgr MARZENA BOCHENEKJestem absolwentką psychologii o specjalności Psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam Certyfikowany Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Integracji Sensorycznej uprawniający do diagnozy i terapii. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i kursach związanych z tematyką wspomagania rozwoju dziecka, m.in. Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3-modułowy kurs bazowy, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Sherborne, Racjonalna Terapia Zachowania, Zachowania trudne uczniów z niepełnosprawnościami, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, Szkolenie podstawowe na temat opóźnienia neuromotorycznego wg Programu Stymulacji i Wygaszania Odruchów Sally Goddard, Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno- buntowniczymi. Od wielu lat pracuje z dziećmi z różnymi trudnościami rozwojowymi, wspierając ich rozwój oraz udzielając wsparcia ich rodzicom. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach oświatowych, współpracując z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz prowadząc własną praktykę prywatną. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, aby proces terapii był jeszcze bardziej, efektywny a metody były jeszcze bardziej zindywidualizowane.


 

 

LOGOPEDKA


mgr BEATA KOMÓRJestem logopedą, neurologopedą, surdologopedą i oligofrenopedagogiem. Od wielu lat pracuję z dziećmi. Zajmuje się diagnozą, terapią i pomocą dzieciom borykającym się z zaburzeniami mowy oraz komunikacji. Prowadzę terapię mowy dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niedosłuchem i niepełnosprawnością intelektualną. Prywatnie jestem osoba pogodna i wspierającą. W wolnym czasie lubię dobrą książkę, domowe ciasto i długie spacery.