Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zachęcamy do ubezpieczenia dziecka NNW. Takie ubezpieczenie w żłobku/przedszkolu nie jest obowiązkowe.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci w żłobku/przedszkolu, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Poniżej link do polecanego ubezpieczenia oraz szczegółowe informacje.

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11707666/P&polNbr=384124